Избирательные комиссии Тывы

Избирательная комиссия Республики Тыва

667000, г. Кызыл, Чульдум, 18

Почта: iksrf17@mail.ru, телефон 2-10-09

ТИК Бай-Тайгинского кожууна

668010, село Тээли, Комсомольская, 19


ТИК Барун-Хемчикского кожууна

668040, село Кызыл-Мажалык, ул. Чадамба, 20


ТИК г.Ак-Довурака

668051, Республика Тыва, город Ак-Довурак, ., ул.Комсомольская, 3 "а"


ТИК г.Кызыла

667000, Республика Тыва, город Кызыл,, Ленина, 32


ТИК Дзун-Хемчикского кожууна

668110, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский кожуун, город Чадан, ул.Ленина, 42


ТИК Каа-Хемского кожууна

668400, Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, 143


ТИК Кызылского кожууна

667901, Республика Тыва, Кызылский кожуун, поселок городского типа Каа-Хем, Таежная, 20


ТИК Монгун-Тайгинского кожууна

668020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский кожуун, село Мугур-Аксы, ул. Саны-Шири, 42


ТИК Овюрского кожууна

668130, Овюрский кожуун, село Хандагайты, ул. Ленина, 2


ТИК Пий-Хемского кожууна

668510, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, город Туран, ул. Кочетова, 11


ТИК Сут-Хольского кожууна

668150, Республика Тыва, Сут-Хольский район, село Суг-Аксы, Алдан-Маадырская, 57


ТИК Тандинского кожууна

668310, Республика Тыва, Тандинский кожуун, село Бай-Хаак, ул. Данчая Оюна, 45


ТИК Тере-Хольского кожууна

667903, Республика Тыва, Тере-Хольский кужуун, сумон Кунгуртуг, Комсомольская, 62


ТИК Тес-Хемского кожууна

668360, Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, село Самагалтай, ул.Кунаа, 58


ТИК Тоджинского кожууна

668530, Республика Тыва, Октябрьская, 20


ТИК Улуг-Хемского кожууна

668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский кожуун, город Шагонар, Октябрьская, 1


ТИК Чаа-Хольского кожууна

668221, Республика Тыва, Чаа-Хольский кожуун, село Чаа-Холь, ул.Ленина, 8


ТИК Чеди-Хольского кожууна

668330, сумон Хову-Аксы, Гагарина, 11


ТИК Эрзинского кожууна

668380, Республика Тыва, Эрзинский кожуун, село Эрзин, Комсомольская, 29